Reklam Politikası

Sağlık Sözlük, üçüncü taraf banner’ları, rozetleri, bağlamsal reklamları ve bir Reklamcı tarafından oluşturulan veya sağlanan içeriği (topluca “Reklamlar” veya “Reklam” olarak anılacaktır) içerebilen üçüncü taraflardan (“Reklam verenler”) Sağlık Sözlük Ağı üzerinde reklam kabul eder. Ayrıca, bu politikada kullanıldığı şekliyle “Reklam” ve “Reklamlar” terimleri, Reklamcılar tarafından veya onlar adına sağlanan üçüncü taraf banner’ları, modülleri, bağlantıları, mikro siteleri, yerel reklamları ve diğer içerikleri içerir. Reklam Veren, Reklamlarının doğruluğundan ve tarafsızlığından sorumludur. Aşağıdaki yönergeler, Sağlık Sözlük Ağı içindeki mülklerde Reklamcılığın çeşitli yönlerini yönetmek için Sağlık Sözlük tarafından oluşturulmuştur (her biri bir “Sağlık Sözlük Mülkü”),

Bu politikadaki yönergeler, Reklamların Sağlık Sözlük tarafından kabul edilmesi, Reklamların Sağlık Sözlük Ağında nasıl görüntülendiği ve Reklamların Sağlık Sözlük Ağından kaldırılması gibi konuları yönetir. Sağlık Sözlük, bu politikanın yorumlanması ve uygulanması ve Sağlık Sözlük Ağı’nda Reklamcılık ile ilgili tüm diğer konularla ilgili olarak tek ve mutlak takdir yetkisine sahiptir. Sağlık Sözlük, geçerli Sağlık Sözlük Mülküne revize edilmiş bir politika yayınlayarak bu politikayı herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

 1. Sağlık Sözlük, Sağlık Sözlük Ağında kabul edilecek ve görüntülenecek Reklam türlerini belirleme konusunda yegane takdir yetkisine sahiptir ve hiçbir koşulda Sağlık Sözlüğün herhangi bir Reklamı kabul etmesi, reklamı yapılan ürün(ler) ve/veya hizmet(ler)in onaylanması olarak kabul edilmeyecektir veya ürün veya hizmetlerin reklamını yapan, üreten, dağıtan veya tanıtan şirket için.
 2. Sağlık Sözlük, Sağlık Sözlüğün görüşüne göre, gerçekte doğru ve zevkli olmayan Reklamları bilerek kabul etmeyecektir.
 3. Sağlık Sözlüğün Sağlık Sözlük Ağı’nda herhangi bir zamanda bilerek izin vermeyeceği belirli Reklam kategorileri vardır. Bu kategoriler aşağıdakileri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:
  • Yasadışı, ‘sakıncalı’, ‘etkisiz’ ve/veya ‘tehlikeli’ ürünler (Sağlık Sözlüğün, neyin ‘sakıncalı’, ‘etkisiz’ ve/veya ‘tehlikeli’ olduğunu belirleme hakkını saklı tutar)
  • hileli, aldatıcı, yasa dışı, yanıltıcı veya saldırgan materyal
  • Yaş, ulusal köken, ırk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durum, engellilik veya Sağlık Sözlük Ağı için uygunsuz görülen diğer herhangi bir durum temelinde bir bireyi veya grubu yanlış temsil eden, alay eden, ayrımcılık yapan (gerçek veya zımni) veya saldıran materyal
  • alkol
  • silahlar, ateşli silahlar, mühimmat veya havai fişekler
  • kumar
  • pornografi veya ilgili temalar
  • her türlü tütün kullanımı
  • haber simülasyonu veya acil durum
  • 13 yaşın altındaki çocuklara doğrudan ürün reklamı yapan veya bu çocukların ilgisini çekmeyi amaçlayan materyal
  • “M” dereceli video oyunları veya içerik için veya bunlara atıfta bulunan medya veya mesajlar
  • makul olmayan, olası olmayan veya olağanüstü ürün veya hizmet iddiaları
  • yanıp sönen veya yanıp sönen medya mesajları veya görüntüler
  • Kanıtlanmamış “mucize” kilo kaybı veya diğer abartılı tedavi iddialarını içeren medya veya mesajlar
  • bilgisayar işlevlerini taklit eden veya bir bilgisayarı veya diğer bir işlevi yanıltıcı bir şekilde belirten reklam birimleri, ortalama bir kullanıcının birimi tıklama nedeni olarak varsayması makul olacaktır.
 4. Sağlık Sözlük, Reklamcılık ve Sağlık Sözlüğün editoryal içeriği arasında belirgin bir ayrımı tanır ve korur. Sağlık Sözlük Ağındaki tüm Reklamlar açık ve net bir şekilde tanımlanacaktır. Sağlık Sözlük, Sağlık Sözlük Ağı üzerinde “Reklam”, “Reklam verenimizden”, “Sektörden Bilgiler” etiketiyle veya Reklamın bir kuruluş tarafından veya onun adına sunulduğunu gösteren benzer bir tanımla tanımlanmayan hiçbir Reklama izin vermeyecektir. Reklamveren.
 5. Bir Reklama yapılan tıklama, yalnızca son kullanıcıyı Reklamverenin sitesine veya bir Sağlık Sözlük Mülkündeki ilgili sponsorlu içerik alanına bağlayabilir.
 6. Sağlık Sözlük, anahtar kelime veya konuya göre belirli bilgiler için tüm arama sonuçlarının, Sağlık Sözlük tarafından sağlanan arama sonuçlarına dayalı olarak bir Sağlık Sözlük Mülkünde nasıl görüntüleneceğini belirleme münhasır hakkını saklı tutar. Arama sonuçlarında listelenen içerik, örneğin “Sağlık Sözlük Haberleri” veya “Dergi Makalesi” gibi kaynağıyla birlikte görüntülenir. Arama sonuçlarında Reklam görünüyorsa, bu şekilde etiketlenir. Ek olarak, Sağlık Sözlük, yalnızca Reklam görüntüleyen belirli Sağlık Sözlük Tüketici Mülklerinin arama sonuçları sayfasında ayrı bir alan sağlar.
 7. İlgili Sağlık Sözlük Tüketici Mülkleri Arama sayfalarındaki Google Reklamları bölümündeki “Google Reklamları” hiper bağlantısında açıklandığı gibi, bu “Google Reklamları”, web sitelerine bağlantıların yanında görünmesini isteyen şirketler tarafından satın alınan Reklamlardır. belirli terimlere yanıt olarak arama sonuçları.
 8. Sağlık Sözlük, herhangi bir zamanda, kendi takdirine bağlı olarak, Reklamı Sağlık Sözlük Ağından kabul edip etmeyeceğine, reddedeceğine, iptal edip etmeyeceğine veya kaldıracağına karar verme hakkını saklı tutar. Sağlık Sözlük, Reklamların web siteleri ve mobil uygulamalar da dahil olmak üzere tüm platformlarda hatasız çalışacağına dair herhangi bir garanti veremez.
 9. Sağlık Sözlük Ağı içindeki Reklamları için geçerli tüm yerel ve yabancı yasalara ve düzenlemelere uymak (ve bu tür Reklamlara yasal olarak gerekli tüm açıklamaları, açıklamaları ve ifadeleri dahil etmek), bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Direct to Direct için mevcut FDA yönergeleri de dahil olmak üzere, Reklamverenin sorumluluğundadır. Hekim (DTP) ve Doğrudan Tüketiciye (DTC) reklam. Sağlık Sözlük, bu tür yasalara ve düzenlemelere uyumu izlemeyecektir. Bununla birlikte, Sağlık Sözlük, tüm Reklamları geçerli yasalar ve düzenlemelere uygunluk açısından inceleme hakkını saklı tutar ve Sağlık Sözlük, geçerli herhangi bir yasa veya düzenlemenin veya bu yönergelerin herhangi bir ihlalinin veya olası ihlalinin farkına varırsa, Sağlık Sözlük Reklamı Sağlık Sözlük Ağından kaldırabilir.
 10. Sağlık Sözlük Ağındaki hiçbir Reklam, herhangi bir piksel, etiket, flash kapsayıcı veya başka herhangi bir tür bilgi toplama yazılımı kodunu (bu tür herhangi bir piksel, etiket, kod veya cihaz bir “Piksel”) içermeyecek veya herhangi bir işaret, tanımlama bilgisi veya başka bilgi toplama yerleştirmeyecektir. Sağlık Sözlük tarafından yazılı olarak açıkça onaylanmadıkça, Sağlık Sözlük Ağı kullanıcılarının tarayıcılarındaki cihazlar. Sağlık Sözlük, bir Pikselin bir reklama dahil edilmesini onaylarsa, bu onayın açık bir istisna içermediği sürece ve bu kapsamda, (i) Reklamveren, herhangi bir kişisel olarak tanımlanabilir bilgi (PII) toplamak için bu Piksel’i kullanamaz. Sağlık Sözlük kullanıcısı, (ii) böyle bir Piksel flash veya nesne tabanlı olamaz, (iii) Piksel engellenebilir ve yerleştirilen herhangi bir çerez kullanıcı tarayıcı ayarları tarafından silinebilir,